Skip links

Manipulation

VAD ÄR MANIPULATON?

Manipulation är en teknik som syftar till att normalisera rörelsen i rygg och extremitetsleder, exempelvis fötter, händer och armar.

Det är en mycket snabb skonsam impuls som anläggs mot en led med hjälp av hela handen eller enstaka fingrar. Impulsen går utöver ledens fysiologiska rörlighet. Vid utförandet påverkas inte bara leden utan också djupt liggande mjukvävnader, till exempel muskler ligament och ledkapsel. Syftet med manipulationen är att normalisera ledfunktionen och omkringliggande vävnader.

Kroppen tar omedelbart ut mer rörelse efter behandlingen men för att besvären inte ska återkomma måste patienten bli medveten om sitt ofta felaktiga rörelsemönster. Med hjälp av stabilitets- och rörlighetsövningar, styrketräning samt förbättrad ergonomi kan patienten komma till rätta med sin problematik.

 

Manipulationen ska utföras med hög hastighet för att påverka typ-Ia-, typ-III a- och typ-IV-receptorerna i ledkapseln. När rörelsen sen fungerar  leder det till att typ-IIa- och typ-IIIa-receptorerna kan hämma inkommande smärtsignaler. Det leder också till att smärtimpulser från IV-receptorer hämmas. Resultatet av behandlingen blir att rörelseförmåga och blodcirkulation blir normaliserad samtidigt som smärtan och muskelspänningen minskar runt segmentet i ryggraden.

Detta påverkar även annan vävnad  från den aktuella kotan. Vid exempelvis ischiassmärta kan orsaken vara låsta facettleder i ländryggens nedre del som kan ge en irritation av nervens utträde ur ryggraden. Det kan även ge smärta i säte och baksida/utsida lår och vad.

Vid en justering ökas frisättningen av kroppens egna smärthämmare enkefaliner och endorfiner både lokalt samt i blodet och hjärnan.

 

VARFÖR BEHÖVS MANIPULATION?

Vid ensidiga eller onaturliga rörelsemönster kan strukturer som ska stödja och skydda leden bli förkortade eller uttöjda. Ledvätskan minskar och ledkapseln, som består av receptorer, kan hamna i kläm mellan ledytorna och smärta uppkommer.

Smärtan kan vara lokal i och runt leden och ge t ex ischiassmärta som strålar ner i sätet eller benen och kan ofta bero på att spinalnerven, som träder ut från ryggraden, hamnar i kläm eller blir påverkad negativt av kemiska reaktioner eller mekaniskt tryck från den befintligt inskränkta rörlighet som uppkommit. Resultatet av en behandling innebär en normaliserad rörlighet och blodcirkulation samt minskad smärta och muskelspänning.

 

VAD ÄR DET SOM LÅTER?
När man manipulerar eller justerar uppstår ett ljud som uppkommer när ledytorna separeras. Det blir ett undertryck i leden som ger ett läte. Om det inte uppstår något läte är inte manipulationen verkningslös utan har en effekt på djupare mjukdelsstrukturer. En del tror att kotan hamnar på rätt plats men så är det inte.

HVLA är den engelska benämningen på manipulation/justering. Det är en behandlingsform som i Sverige utförs av naprapater, kiropraktorer, osteopater och vissa sjukgymnaster. Det finns också en mjukare metod för manipulation.

Det finns även en mjukare variant av manipulation som kallas mobilisering där greppen och utförandet är liknande men man utesluter den snabba rörelsen (som kan ge upphov till det ”knakande” ljudet).

Boka tid
Manipulation 1