Skip links

Naprapati

Naprapati är en form av manuell medicin och utvecklades i USA i början av 1900-talet. Den så kallade subluxationsteorin, dvs. att kotor kan hoppa ur led, övergavs av naprapatins grundare, dr. Oakley Smith.

Grunden till dessa tankar fick Smith från en studieresa i Östeuropa, bl. a. Tjeckien. Han menade att orsaken till besvären kom från bindvävsförändringar och spänningstillstånd i mjukdelarna och inte enbart från mekaniska störningar i skelettet.

Oakley Smith (1890–1967) tog 1899 examen som kiropraktiker vid Palmer College of Chiropractic i Iowa. Han fortsatte studera på medical school, university of Iowa, men han avbröt studierna efter tre år för att arbeta tillsammans med Daniel D. Palmer, kiropraktikens grundare.

1907 startade Smith den första utbildningen inom naprapatin, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago.

1949 startades ytterligare en skola i Chicago och dessa två skolor slogs sedermera ihop och heter i dag National College of Naprapathic medicin.

Ordet naprapati har sitt ursprung i det tjeckiska ordet ”napravit”, med betydelsen korrigera, och det grekiska ordet ”pathos” som betyder lidande. Innebörden blir korrigera orsak till lidande.

Boka tid
Naprapati 1