Skip links

Massage Nynäshamn

Massage är en av de äldsta dokumenterade behandlingsmetoderna som finns. Man har hittat kinesiska skrifter från 2000 f. Kr. Även Hippokrates, läkekonstens fader, 460-370 f. Kr. beskrev effekten av massage.

Massage finns i flera varianter och många förknippar massage med generell avslappning men i framförallt Sverige används den också för att få mer djupverkande effekt.

Inom naprapatin används massage för behandling av bind- och stödjevävnader. Genom en kombination av tryck och töjning bearbetas bind- och stödjevävnader i syfte att öka cirkulationen samt minska smärt- och spänningstillstånd.

 

En naprapat använder företrädesvis klassisk massage med greppkategorierna strykningar (effleurage), knådningar (petrissage), friktioner samt grepp som kantningar och saxningar.

Massage används i huvudsak för att lindra smärta samt för att öka cirkulationen i muskulatur, bind- och stödjevävnad. Effekterna av massage är relativt väl vetenskapligt förankrade och den smärtlindring man uppnår förklaras bland annat av den så kallade portteorin (Gate Control Theory) då man med massagegreppen påverkar tryck- och beröringsreceptorer som via impulser in till ryggmärgen ”stänger porten” för smärtan så den inte kan ledas vidare till hjärnan. Det finns även teorier om att det kroppsegna hormonet oxytocin kan ge en liknande verkan, ett ökat välmående.

Andra massagegrepp som naprapater använder är så kallade djupa tvära friktioner, DTF. De anses kunna behandla adhesioner (bindvävsärr) i bind- och stödjevävnad. Syftet med behandlingen är att skapa en förnyad läkningsprocess för att i den processen motverka ett nytt bindvävsärr som påverkar funktionen negativt. Om behandlingen kombineras med adekvat rehabilitering kan den vara mycket effektiv på tillstånd som annars är svåråtgärdade.

Massage hjälper även till med att:

  • Öka utsöndringen av vätska och slaggprodukter
  • Öka lymfcirkulationen
  • Motverka ärrbildning, i framför allt senor och muskler, som exempelvis uppkommit från olika skador
  • Reducera stress
  • Minska ödem från till exempel överbelastad vävnad (exempelvis träningsvärk) eller annan smärtkänslig vävnad och därmed snabba på återhämtningen
  • Öka kroppens ”egna må bra hormon” (oxcytociner och endorfiner)
  • Öka elasticiteten i så kallade ”förkortade” muskler som därmed har god effekt på vår kroppshållning
  • Att generellt öka kroppens välbefinnande

Boka tid
Massage 3
Massage 2