Skip links

Triggerpunktsbehandling

En människa har 696 muskler. I alla kan det uppstå triggerpunkter (microkramper) eller s.k. myofaciala triggerpunkter. De är troligtvis den vanligaste orsaken till smärta och lidande. Symptom är vanligtvis smärta och stelhet i området.

 

Alla människor går omkring med triggerpunkter men alla ger inte symptom, s.k. latenta triggerpunkter. Men de kan aktiveras av exempelvis dålig hållning eller felaktiga lyft. Vanligast är triggerpunkter hos kvinnor mellan 30 och 50 år samt hos personer med stillasittande jobb.

De vanligaste områdena där triggerpunkter uppstår är skulderbladen och kring bäckenet.

 

Innan begreppet triggerpunkter kom användes andra diagnoser som t. ex. muskelreumatism, muskelinflammation, fibrosit mm.

 

En triggerpunkt är en hyperirritabel punkt i ett spänt stråk i en för övrigt normal muskel. Den är alltid väldigt tryckkänslig. Den kan också avge en s.k. projicerad smärta, dvs smärtan känns på andra ställen än där triggerpunkten är lokaliserad.

T.ex. kan en triggerpunkt på skulderbladet ge smärta ut i armen. En triggerpunkt kan också ge autonom smärta som t.ex. svettning, upplevelse av kyla i ett visst område mm. En latent triggerpunkt ger oftast ingen projicerad smärta eller autonoma symptom.

En aktiv triggerpunkt ger projicerad smärta och autonoma symptom även utan provokation.

 

Smärtan som triggerpunkten ger kan vara dov, värkande och obehaglig. Intensiteten kan variera från lätt till mycket intensiv beroende på hur aktiv triggerpunkten är. Typiskt för tillståndet är att personen som är drabbad sällan känner smärtan från det området där triggerpunkten är lokaliserad. Det är den projicerade smärtan som känns.

Oftast blir smärtan från en triggerpunkt värre efter en längre tids inaktivitet, exempelvis en natts sömn.

Samma triggerpunkt ger samma projicerande smärta hos alla människor.

 

En muskel som är drabbad blir förkortad och svagare. Behandlingen består först av att lokalisera triggerpunkten. Därefter används oftast muskelpressure, dvs ett direkt tryck på triggerpunkten. Först gör det rätt ont på stället och ibland även i det projicerade området. Efter ett tag så avtar smärtan. Behandlingen kombineras med olika stretchtekniker och ultraljud, den behöver upprepas vid flera tillfällen. Man kan också använda dry needling som innebär att man använder nålar.

Boka tid
Triggerpunktsbehandling 1